BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml

-5%
Nízká skladová zásoba
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Citronová Tráva esenciální olej 10 ml
26.06.2024
27.06.2024
28.06.2024
01.07.2024
28.06.2024
28.06.2024
Zaregistrujte se nebo se přihlaste pro zvýhodněné ceny
175,61 

Přeškrtnutá cena je nejnižší prodejní cena za 30 dní před uplatněním slevy.

167,32
jednotková cena: 16,73 Kč/mililitrů

Svěžest, čistota a živost!

Svěží, citrónová, lehce zemitá vůně, antibakteriální, protiplísňová, antioxidační, pro provonění kosmetiky


POZORNOST! Dárkový poukaz objednejte samostatně! Nevkládejte další produkt do košíku!

Vyberte si také nosný olej pro esenciální olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Naše divoce sklizená západoindická citronová tráva zaznamenala mezi uživateli velký úspěch, především díky svému svěžímu aroma. Liší se od tradičního citronového oleje.

Tráva sklizená ve volné přírodě, tedy listy, se suší bezprostředně před parní destilací. Vedlejší produkt procesu se používá jako krmivo pro dobytek, takže nevzniká žádný odpad. Výsledkem je velmi svěží, citrónová, ale lehce zemitá vůně.

Pro svou chuť a vůni je oblíbený jak v potravinářství, tak v kosmetice.

Tento olej doporučujeme používat ve všech detoxikačních produktech. Nebo pokud chcete vyrobit čerstvý, čistý přírodní deodorant.

Bio; Veganské; Z přírodních materiálů; Neozářené; Bez umělých příchutí; Bez umělých barviv; Bez konzervantů; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahuje žádný přidaný cukr

Dávkování, doporučené použití, skladování

1 porce = několik kapek podle potřeby

Na aromaterapii (svěží, citrónová, lehce zemitá vůně), antibakteriální, protiplísňová, protizánětlivá, antioxidační, na nevolnost, průjem, úzkost, migrény, detoxikaci, vůně kosmetiky

Ředění pro místní použití (kapky/nosný olej): kojenci 0,3 % (1 kapka/1 polévková lžíce), děti 1 % (1 kapka/1 čajová lžička), dospělí 2-4 % (3-6 kapek/1 čajová lžička)

Ingredience

100% organický bylinný olej Cymbopogon Flexuosus; Kosmetické alergeny: citral ≤ 0,85 %, linalool ≤ 3,0 %, limonen ≤ 11,0 %; Je možná křížová kontaminace potravinovými alergeny: obiloviny (obsahující lepek), lískové ořechy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice, sezam

Tabulka ingrediencí

 Na jednotku
100 ml
Limonen≤ 11.0%
Linalool≤ 3.0%
Citral≤ 85.0%

Průměrné hodnoty. Pravidelně kontrolujeme naše nutriční informace.

Varování
 • Obsahovatcitral, geraniol
 • PozornosťNebezpečí
 • H315Dráždí kůži
 • H317Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H318Způsobuje vážné poškození očí
 • H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310PPŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P391Uniklý produkt seberte.
 • P405Skladujte uzamčené.
 • P501Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • GHS05 GHS07 GHS09
  Žíravý
  Nebezpečnost pro zdraví
  Nebezpečný pro životní prostředí
 • KvalitníJelikož se jedná o přírodní produkt, nutriční vlastnosti se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a v průběhu času.
Údaje
Typ
Esenciální olej
Nejlépe před

měsíc/rok

 

Vzhledem k neustálému pohybu zboží jsou tyto informace informativní a nepřebíráme odpovědnost za jejich správnost.

 

V případě produktů s různým datem se nejprve prodávají ty s dřívějším datem.

06/2025
Místo původu
Indie
Čárový kód
5999860122227
CAS číslo

Číslo CAS je registrační číslo služby Chemical Abstracts Service používané k identifikaci chemických látek (chemických prvků, sloučenin).

91844-92-7
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Evropském seznamu existujících komerčních chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

295-161-9
Obsah

Minimální odchylka je možná

10 mililitrů
Denní dávka
několik kapek podle potřeby
Kolik denních dávek?
nelze určit porce/výrobek
Šířka

Osa X

2,5 cm
Výška

Osa Y

2,5 cm
Tloušťka

Osa Z

7,5 cm
Čistá hmotnost

Minimální odchylka je možná

10 g/sklenka
Várható kiszállítás Magyarországra
26.06.2024
EAN číslo
K0260
hmotnost
46 g/sklenka
doplňky
Podobné produkty
Názor
K produktu se nikdo nevyjádřil