BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml

-5%
Vyprodáno
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Mandarinka esenciální olej 10 ml
N/A
Zaregistrujte se nebo se přihlaste pro zvýhodněné ceny
211,59 

Přeškrtnutá cena je nejnižší prodejní cena za 30 dní před uplatněním slevy.

201,59
jednotková cena: 20,16 Kč/mililitrů

Dárek od Mandarinů!

Lze jej použít i pro parfémy a čištění a tonizaci pleti


POZORNOST! Dárkový poukaz objednejte samostatně! Nevkládejte další produkt do košíku!

Vyberte si také nosný olej pro esenciální olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Mandarinka dostala své jméno od čínských úředníků, protože byli kdysi tímto ovocem tradičně obdarováni.

Mandarinky se sklízejí ve volné přírodě a ze slupky se lisuje sytě oranžový (téměř červený) citrusový olej.

Nejvíce se používá ve světě parfémů. Tento olej je vynikající exotickou citrusovou složkou, kterou lze využít mnoha způsoby.

Může pomoci vyčistit mastnou pleť. Hodí se do pleťových krémů, masek, ale i na provonění tělových krémů. Bývá také označován jako posilující olej.

Bio; Veganské; Z přírodních materiálů; Neozářené; Bez umělých příchutí; Bez umělých barviv; Bez konzervantů; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahuje žádný přidaný cukr

Dávkování, doporučené použití, skladování

1 porce = několik kapek podle potřeby

Na aromaterapii (mandarinka), proti mastné pleti, k tonizaci

Ředění pro místní použití (kapky/nosný olej): kojenci 0,3 % (1 kapka/1 polévková lžíce), děti 1 % (1 kapka/1 čajová lžička), dospělí 2-4 % (3-6 kapek/1 čajová lžička)

Ingredience

100% organický lisovaný olej z kůry Citrus Nobilis; Kosmetické alergeny: citral ≤ 0,185 %, geraniol ≤ 0,04 %, linalool ≤ 1,0 %, citronellol ≤ 0,04 %, limonen ≤ 97,0 %; Je možná křížová kontaminace potravinovými alergeny: obiloviny (obsahující lepek), lískové ořechy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice, sezam

Tabulka ingrediencí

 Na jednotku
100 ml
Limonen≤ 97.000%
Linalool≤ 1.000%
Nootkatone≤ 0.040%
Geraniol≤ 0.040%
Citral≤ 0.185%
Citronellal≤ 0.040%
Citronellol≤ 0.040%
Perilla aldehyd≤ 0.040%

Průměrné hodnoty. Pravidelně kontrolujeme naše nutriční informace.

Varování
 • Obsahovatd-limonen, myrcen
 • PozornosťNebezpečí
 • H226Hořlavá kapalina a páry
 • H315Dráždí kůži
 • H317Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241Používejte elektrické, ventilační, osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261Zamezte vdechování par/aerosolů.
 • P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310PPŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
 • P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P501Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • GHS07 GHS08 GHS09 GHS02
  Nebezpečnost pro zdraví
  Vážné ohrožení zdraví
  Nebezpečný pro životní prostředí
  Hořlavina
 • KvalitníJelikož se jedná o přírodní produkt, nutriční vlastnosti se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a v průběhu času.
Údaje
Typ
Esenciální olej
Místo původu
Austrálie
Čárový kód
5999860122319
CAS číslo

Číslo CAS je registrační číslo služby Chemical Abstracts Service používané k identifikaci chemických látek (chemických prvků, sloučenin).

84929-38-4
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Evropském seznamu existujících komerčních chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

284-521-0
Obsah

Minimální odchylka je možná

10 mililitrů
Denní dávka
několik kapek podle potřeby
Kolik denních dávek?
nelze určit porce/výrobek
Šířka

Osa X

2,5 cm
Výška

Osa Y

2,5 cm
Tloušťka

Osa Z

7,5 cm
Čistá hmotnost

Minimální odchylka je možná

10 g/sklenka
EAN číslo
K0279
hmotnost
46 g/sklenka
doplňky
Podobné produkty
Názor
K produktu se nikdo nevyjádřil