BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml

-5%
Nízká skladová zásoba
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Máta Peprná esenciální olej 10 ml
05.03.2024
06.03.2024
07.03.2024
08.03.2024
07.03.2024
07.03.2024
Zaregistrujte se nebo se přihlaste pro zvýhodněné ceny
185,98 

Přeškrtnutá cena je nejnižší prodejní cena za 30 dní před uplatněním slevy.

177,20
jednotková cena: 17,72 Kč/mililitrů

30-45% obsah mentolu!

Přípravek se silným obsahem mentolu a charakteristickou mátovou vůní pro aromaterapii, péči o ústní dutinu a kosmetické přísady


POZORNOST! Dárkový poukaz objednejte samostatně! Nevkládejte další produkt do košíku!

Vyberte si také nosný olej pro esenciální olej

Podrobnosti

Naše máta se pěstuje a destiluje v Indii, takže nabízíme mentolový efekt, který očekáváte.

Produkt se silným obsahem mentolu a charakteristickou mátovou vůní pro parfumerii, péči o ústa a kosmetické přísady. Mátové oleje jsou skvělým doplňkem několika přípravků.

Mentha Piperita je dražší mátová kvalita, s výraznou mátovou vůní, s obsahem mentolu cca 30-45%. Mentol je organická sloučenina, která při aplikaci na ústa nebo kůži vyvolává chladivý pocit.

Bio; Veganské; Z přírodních materiálů; Bez umělých příchutí; Bez umělých barviv; Bez konzervantů; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neozářené; Neobsahuje žádný přidaný cukr

Dávkování, doporučené použití, skladování

1 porce = několik kapek podle potřeby

Pro aromaterapii (silný mentol, 30-45% obsah mentolu), péči o ústní dutinu, kosmetické přísady, bolest, snížení zánětu

Ředění pro místní použití (kapky/nosný olej): kojenci 0,3 % (1 kapka/1 polévková lžíce), děti 1 % (1 kapka/1 čajová lžička), dospělí 2-4 % (3-6 kapek/1 čajová lžička)

Ingredience

100% organický olej Mentha Piperita; Kosmetické alergeny: linalool ≤ 0,5 %, limonen < 7,0 %; Je možná křížová kontaminace potravinovými alergeny: obiloviny (obsahující lepek), lískové ořechy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice, sezam

Tabulka ingrediencí

 Na jednotku
100 ml
Limonen≤ 7.00%
Linalool≤ 0.50%
Carvone< 0.40%
Trans-2-hexenal< 0.05%

Průměrné hodnoty. Pravidelně kontrolujeme naše nutriční informace.

Varování
 • Obsahovatd-limonen, beta-karyofylen, alfa-pinen, beta-pinen
 • PozornosťNebezpečí
 • H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • H315Dráždí kůži
 • H317Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H319Způsobuje vážné podráždění očí
 • H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P391Uniklý produkt seberte.
 • P501Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • P264Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponovaná kůže.
 • P272Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P362+P364Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • GHS07 GHS08 GHS09
  Nebezpečnost pro zdraví
  Vážné ohrožení zdraví
  Nebezpečný pro životní prostředí
 • KvalitníJelikož se jedná o přírodní produkt, nutriční vlastnosti se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a v průběhu času.
Údaje
Typ
Esenciální olej
Nejlépe před

měsíc/rok

 

Vzhledem k neustálému pohybu zboží jsou tyto informace informativní a nepřebíráme odpovědnost za jejich správnost.

 

V případě produktů s různým datem se nejprve prodávají ty s dřívějším datem.

06/2025
Místo původu
Indie
Čárový kód
5999860122425
CAS číslo

Číslo CAS je registrační číslo služby Chemical Abstracts Service používané k identifikaci chemických látek (chemických prvků, sloučenin).

8006-90-4 / 84082-70-2
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Evropském seznamu existujících komerčních chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

282-015-4
Obsah

Minimální odchylka je možná

10 mililitrů
Denní dávka
několik kapek podle potřeby
Kolik denních dávek?
nelze určit porce/výrobek
Šířka

Osa X

2,500000 cm
Výška

Osa Y

2,500000 cm
Tloušťka

Osa Z

7,500000 cm
Čistá hmotnost

Minimální odchylka je možná

10 g/sklenka
EAN číslo
K0348
hmotnost
46 g/sklenka
doplňky
Podobné produkty
Názor
K produktu se nikdo nevyjádřil