BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml

-5%
skladem
Složení:
Denní nabídky
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Palmarosa esenciální olej 10 ml
05.03.2024
06.03.2024
07.03.2024
08.03.2024
07.03.2024
07.03.2024
Zaregistrujte se nebo se přihlaste pro zvýhodněné ceny
198,17 

Přeškrtnutá cena je nejnižší prodejní cena za 30 dní před uplatněním slevy.

188,78
jednotková cena: 18,88 Kč/mililitrů

Tráva s vůní růží!

Vynikající aroma růže, reguluje tvorbu kožního mazu a hydratuje pokožku, antimikrobiální, protiplísňové


POZORNOST! Dárkový poukaz objednejte samostatně! Nevkládejte další produkt do košíku!

Vyberte si také nosný olej pro esenciální olej

Podrobnosti

Tento parou destilovaný olej má růžové aroma.

Palmarosa olej se destiluje vodní párou z druhu trávy patřící do rodu Cymbopogon původem z Indie a Indočíny.

Tento olej se nejlépe používá v přípravcích na obličej a ruce, je skvělý nejen pro svou vůni, ale také funkčně, protože hydratuje pokožku, regeneruje kožní buňky a reguluje tvorbu kožního mazu.

Bio; Veganské; Z přírodních materiálů; Bez umělých příchutí; Bez umělých barviv; Bez konzervantů; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neozářené; Neobsahuje žádný přidaný cukr

Dávkování, doporučené použití, skladování

1 porce = několik kapek podle potřeby

Pro aromaterapii (vůně růže), antimikrobiální, antioxidační, protiplísňový, repelent proti hmyzu, zmírňuje úzkost a napětí, hydratuje, produkty pro budování kožních buněk, péči o obličej a ruce

Ředění pro místní použití (kapky/nosný olej): kojenci 0,3 % (1 kapka/1 polévková lžíce), děti 1 % (1 kapka/1 čajová lžička), dospělí 2-4 % (3-6 kapek/1 čajová lžička)

Ingredience

100% organický olej Cymbopogon Martini; Kosmetické alergeny: citral ≤ 5,0 %, eugenol ≤ 0,2 %, geraniol ≤ 90,0 %, farnesol ≤ 5,0 %, linalool ≤ 5,0 %, citronellol ≤ 1,0 %, limonen ≤ 50 %. Je možná křížová kontaminace potravinovými alergeny: obiloviny (obsahující lepek), lískové ořechy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice, sezam

Tabulka ingrediencí

 Na jednotku
100 ml
Limonen≤ 5.00%
Linalool≤ 5.00%
Citral≤ 5.00%
Citronellol≤ 1.00%
Eugenol≤ 0.20%
Farnesol≤ 5.00%
Geraniol≤ 90.00%
Methyl eugenol≤ 0.05%

Průměrné hodnoty. Pravidelně kontrolujeme naše nutriční informace.

Varování
 • Obsahovatgeraniol
 • PozornosťNebezpečí
 • H315Dráždí kůži
 • H317Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H318Způsobuje vážné poškození očí
 • H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P261Zamezte vdechování par/aerosolů.
 • P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • P264Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponovaná kůže.
 • GHS07 GHS05
  Nebezpečnost pro zdraví
  Žíravý
 • KvalitníJelikož se jedná o přírodní produkt, nutriční vlastnosti se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a v průběhu času.
Údaje
Typ
Esenciální olej
Nejlépe před

měsíc/rok

 

Vzhledem k neustálému pohybu zboží jsou tyto informace informativní a nepřebíráme odpovědnost za jejich správnost.

 

V případě produktů s různým datem se nejprve prodávají ty s dřívějším datem.

08/2024
Místo původu
Paraguay
Čárový kód
5999860122371
CAS číslo

Číslo CAS je registrační číslo služby Chemical Abstracts Service používané k identifikaci chemických látek (chemických prvků, sloučenin).

84649-81-0
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Evropském seznamu existujících komerčních chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

283-461-2
Obsah

Minimální odchylka je možná

10 mililitrů
Denní dávka
několik kapek podle potřeby
Kolik denních dávek?
nelze určit porce/výrobek
Šířka

Osa X

2,500000 cm
Výška

Osa Y

2,500000 cm
Tloušťka

Osa Z

7,500000 cm
Čistá hmotnost

Minimální odchylka je možná

10 g/sklenka
EAN číslo
K0335
hmotnost
46 g/sklenka
doplňky
Podobné produkty
Názor
K produktu se nikdo nevyjádřil