BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml

-5%
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Rozmarýn (Cineole) esenciální olej 10 ml
Pouze k zevnímu použití!
N/A
Zaregistrujte se nebo se přihlaste pro zvýhodněné ceny
189,64 

Přeškrtnutá cena je nejnižší prodejní cena za 30 dní před uplatněním slevy.

180,67
jednotková cena: 18,07 Kč/mililitrů

Oblíbená bylinka našich předků!

Rozmarýn je celosvětově známá bylina v lidovém léčitelství, poskytuje nádherné aroma a přirozený antioxidační účinek


POZORNOST! Dárkový poukaz objednejte samostatně! Nevkládejte další produkt do košíku!

Vyberte si také nosný olej pro esenciální olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Tato nádherně vonící bylina je oblíbenou potravinovou a kosmetickou přísadou.

Parní destilovaná ze stálezelené aromatické byliny.

Rozmarýn je považován za jednu z prvních bylin používaných při vaření.

Olej nabízí nádherné aroma a přirozený antioxidační účinek.

Dobře se mísí s jinými esenciálními oleji.

Bio; Veganské; Z přírodních materiálů; Neozářené; Bez umělých příchutí; Bez umělých barviv; Bez konzervantů; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahuje žádný přidaný cukr

Dávkování, doporučené použití, skladování

1 porce = několik kapek podle potřeby

Pro aromaterapii (rozmarýn), duševní zaměření, paměť, vypadávání vlasů, zmírňuje stres, přírodní antioxidant, protizánětlivý

Ředění pro místní použití (kapky/nosný olej): kojenci 0,3 % (1 kapka/1 polévková lžíce), děti 1 % (1 kapka/1 čajová lžička), dospělí 2-4 % (3-6 kapek/1 čajová lžička)

Ingredience

100% organický olej z listů Rosmarinus Officinalis; Kosmetické alergeny: linalool ≤ 0,5 %, limonen 10,0 % – 11,0 %; Je možná křížová kontaminace potravinovými alergeny: obiloviny (obsahující lepek), lískové ořechy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice, sezam

Varování
 • Obsahovatalfa-pinen, beta-pinen, karyofylen, (s)-p-mentha-1,8-dien, myrcen - nepřímá přírodní nečistota, terpinolen, kafr, eukalyptol
 • PozornosťNebezpečí
 • H226Hořlavá kapalina a páry
 • H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • H315Dráždí kůži
 • H317Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H371Může způsobit poškození orgánů (při požití)
 • H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P501Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • P261Zamezte vdechování par/aerosolů.
 • P321Odborné ošetření (viz lékařskou radu na tomto štítku).
 • P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P308+P311PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P391Uniklý produkt seberte.
 • P264Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponovaná kůže.
 • P332+P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • GHS07 GHS08 GHS09 GHS02
  Nebezpečnost pro zdraví
  Vážné ohrožení zdraví
  Nebezpečný pro životní prostředí
  Hořlavina
 • KvalitníJelikož se jedná o přírodní produkt, nutriční vlastnosti se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a v průběhu času.
Údaje
Typ
Esenciální olej
Místo původu
Severní Afrika
Čárový kód
5999860122586
CAS číslo

Číslo CAS je registrační číslo služby Chemical Abstracts Service používané k identifikaci chemických látek (chemických prvků, sloučenin).

84604-14-8 / 8000-25-7
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Evropském seznamu existujících komerčních chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

283-291-9
Obsah

Minimální odchylka je možná

10 mililitrů
Denní dávka
několik kapek podle potřeby
Kolik denních dávek?
nelze určit porce/výrobek
Šířka

Osa X

2,5 cm
Výška

Osa Y

2,5 cm
Tloušťka

Osa Z

7,5 cm
Čistá hmotnost

Minimální odchylka je možná

10 g/sklenka
EAN číslo
K0398
hmotnost
46 g/sklenka
doplňky
Podobné produkty
Názor
K produktu se nikdo nevyjádřil